trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2014 – program „MultiSport”

  Dokumenty:
  Uchwała
  Uzasadnienie do uchwały
  Załącznik – kultura fizyczna 2014


  Pliki do pobrania:
  1. Oferta 2014
  2. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2014
  3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2014
  4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2014
  5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2014
  6. Sprawozdanie 2014
  7. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2014