trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

  pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej"

   

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej” - pobierz
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - załącznik do uchwały - pobierz
  Formularz oferty realizacji zadania publicznego - pobierz
  Oświadczenie wolontariusza, propozycja wzoru - pobierz
  Oświadczenie ws. braku zaległych zobowiazań publiczno-prawnych - pobierz
  Wyjaśnienia do formularza oferty - pobierz
  Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - pobierz
  Zaktualizowany harmonogram, wzór - pobierz
  Zaktualizowany kosztorys wzór - pobierz