trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2017 - 2018

  • Uchwała nr 3692/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 r. - pobierz
  • Załącznik do Uchwały nr 3692/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 r. - pobierz
  • Oferta realizacji zadania publicznego/Oferta wspólna realizacji zadania publicznego - pobierz
  • Harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz
  • Przewidywana kalkulacja kosztów - pobierz
  • Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
  • Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych – pobierz