trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2017 roku

  Uchwała Nr 4316 /2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2017 roku z załącznikami - pobierz
  Załącznik do Uchwały - ogłoszenie - pobierz
  Oferta realizacji zadania publicznego/Oferta wspólna realizacji zadania publicznego - pobierz
  Harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz
  Przewidywana kalkulacja kosztów - pobierz
  Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
  Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz