trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2016 roku

  1. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z uzasadnieniem - pobierz
  2. Ogłoszenie konkursowe - pobierz
  3. Formularz oferty - pobierz
  4. Formularz sprawozdania - pobierz
  5. Wzór ewidencji czasu pracy członków organizacji pozarządowej (propozycja wzoru) - pobierz
  6. Wzór oświadczenia wolontariusza (propozycja wzoru) - pobierz
  7. Wzór oświadczenia o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz
  8. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz
  9. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego - pobierz