trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w 2019 roku

  Uchwała - pobierz
  Ogłoszenie konkursowe - pobierz
  Oświadczenie kościelnej osoby prawnej - pobierz
  Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych - pobierz
  Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych - pobierz
  Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz
  Sprawozdanie z realizacji zadania - pobierz
  Wzór ewidencji czasu pracy członków organizacji pozarządowej - pobierz
  Wzór opisu dokumentu księgowego - pobierz
  Wzór oświadczenia wolontariusza - pobierz