trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2014 – współpraca międzynarodowa – druga edycja

  Dokumenty:

  • Uchwała
  • Uzasadnienie do uchwały
  • Załącznik – kultura fizyczna 2014

  Pliki do pobrania:

  • Oferta 2014
  • Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2014
  • Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2014
  • Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2014
  • Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2014
  • Sprawozdanie 2014
  • Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2014