trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r.,

  poprzez organizację Konferencji pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest do roku 2032"

  Ogłoszenie - pobierz

  Uchwała Zarządu WW 668/2019 - pobierz
  Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
  Instrukcja opisu faktur i rachunków - pobierz

  Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz
  Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego, NIP, REGON - pobierz
  Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prpwadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporzadzania sprawozdań finansowych - pobierz
  Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
  Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych - pobierz