trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019-2023

  1. Uchwała Nr 897/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2019 rok - pobierz
  2. Załącznik do uchwały – ogłoszenie konkursowe - pobierz
  3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego/oferty wspólnej realizacji zadania publicznego - pobierz
  4. Wzór aktualizacji harmonogramu realizacji zadania publicznego - pobierz
  5. Wzór aktualizacji przewidywanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego - pobierz
  6. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - pobierz
  7. Instrukcja opisu faktur i rachunków - pobierz
  8. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
  9. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz
  10. Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego, NIP i REGON - pobierz
  11. Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
  12. Oświadczenie o zapoznaniu się z przetwarzaniem danych osobowych - pobierz