trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego wynikającego z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015- 2019

  pn.: „Oznaczanie substancji odurzających w ściekaeh miejskich wybranych miast Wielkopolski.

   

  1. Uchwała nr 5437/2018 z 14.06.2018r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego wynikającego z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 - 2019, pn.: „Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski” - pobierz
  2. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5437/2018 z 14.06.2018 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego wynikającego z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 - 2019, pn.: „Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski” - pobierz
  3. Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Wzór oferty - pobierz
  4. Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Oświadczenia oferenta - pobierz
  5. Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - pobierz
  6. Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Klauzula informacyjna RODO - pobierz