trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego

  wynikającego z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020, pn.: „Przygotowanie założeń merytorycznych oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu

  Uchwała Nr 5165/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert - pobierz
  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (załącznik do uchwały nr 5165/2018 ZWW z 11 kwietnia 2018 r.) - pobierz
  Oferta - pobierz
  Oświadczenia - pobierz
  Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz