trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego

    pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych"

     

    Uchwała Nr 678/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. - pobierz
    Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Wzór Oferty (Edukacja zdrowotna) + Oświadczenia 2019 - pobierz