trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego, w formie wspierania, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 pn.:

  - Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień.

  - Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka.

   

  Załączniki do pobrania:

  1. Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - pobierz
  2. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert (załącznik do uchwały) - pobierz
  3. Oferta - pobierz
  4. Oświadczenie o zapewnieniu 10% środków finansowych własnych - pobierz
  5. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych  - pobierz
  6. Oświadczenie o rekrutacji uczestników (konkurs nr 1) - pobierz
  7. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania - pobierz
  8. Korekta kalkulacji kosztów - pobierz