trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

List do Redakcji "Życia Kalisza" w odpowiedzi na artykuł pt. "Pół miliona złotych za urzędowe wycieczki" z dnia 14 czerwca 2013 roku.

  Szanowny Pan

  Piotr Piorun

  Redaktor Naczelny

  „Życie Kalisza”

   

  Szanowny Panie Redaktorze,

  na Pańskie ręce przesyłam list do Redakcji, z nadzieją, że czytelnicy „Życia Kalisza” będą mieli okazję go przeczytać. Tym samym proszę o przedrukowanie go w całości, w odpowiedzi na artykuł zatytułowany „Pół miliona złotych za urzędowe wycieczki” z dnia 14 czerwca tego roku.

  Wydźwięk artykułu zatytułowanego „Pół miliona złotych za urzędowe wycieczki” szkodzi wizerunkowi  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Tak naprawdę sprowadza się do nieprawdziwego twierdzenia, że urzędnicy wydali pieniądze Wielkopolan w celach turystycznych.  

  Wszystkie wyjazdy mają ścisły związek z realizacją zadań UMWW, to jest m.in. projektów z funduszy UE, realizowanych z partnerami zagranicznymi, misji gospodarczych realizowanych w ramach WRPO (tu najważniejszym jest projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki którego celem jest stworzenie możliwości nawiązania przez wielkopolskie przedsiębiorstwa bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi oraz zwiększenie zdolności promocyjnych regionu - w sumie w ramach naszego projektu, czyli od czerwca 2009 r. w 23 misjach i 16 targach udział wzięło 366 wielkopolskich przedsiębiorców) i współpracy zagranicznej Województwa z obecnymi lub przyszłymi partnerami.  Województwo Wielkopolskie ma 15 podpisanych umów partnerskich, które służą rozwijaniu kontaktów między instytucjami, organizacjami pozarządowymi, jak również realizacji wspólnych projektów. Współpraca zagraniczna Województwa jest jego ustawowym upoważnieniem i zobowiązaniem. Zgodnie z artykułami 75 - 77 Ustawy o Samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r., co więcej zgodnie z Konstytucją RP (rozdział VII o Samorządzie terytorialnym, artykuł 172).

  Nawoływanie do eliminowania wyjazdów zagranicznych jest absurdalnym wnioskiem, który prowadziłby do izolacji Województwa na arenie europejskiej i światowej. Łatwo odnaleźć w historii przykłady, do czego prowadzą tego rodzaju decyzje, np. rozwój Albanii. Prawda jest taka, że Pan Marszałek nie usłyszał ze strony Komisji Rewizyjnej konkretnego wskazania wyjazdu nieuzasadnionego z punktu widzenia naszych zadań. A teraz czytamy, w artykule „Pół miliona złotych za urzędowe wycieczki”, który przywołuje słowa przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  że „to czysta turystyka”. To swoiste rozdwojenie jaźni…Postawiony zarzut jest stricte polityczny. To czysta demagogia, a nie rzetelne przedstawienie sprawy.  Poza tym, to rodzaj nieuprawnionego ataku na nas, dla którego pożywką stała się lektura poznańskiej „Gazety Wyborczej”.

  Szanowna Redakcjo, jesteście Państwo oburzeni prasowym „atakiem na Marszałka Grabowskiego”, czemu dajecie upust w tym samym wydaniu „Życia Kalisza”. Jak widać, w tekście „Pół miliona złotych za urzędowe wycieczki” w sztuce atakowania dla atakowania uczeń przerósł mistrza.

   

                                                                       Z poważaniem,

  Anna Parzyńska – Paschke,

                                                                       Rzecznik Prasowy

  Marszałka Województwa Wielkopolskiego