trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konkurs na przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacji kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety

    1. Uchwała Nr 5001/2018 ZWW z dnia 28 lutego 2018 r. - pobierz
    2. Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego wynikającego z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020, pn.: „Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety” - pobierz
    3. Oferta o dofinansowanie realizacji zadania z zakresu Zdrowia publicznego pn.: „Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety” - załącznik nr 1 do ogłoszenia - pobierz
    4. Oświadczenia Oferenta - załącznik nr 2 do ogłoszenia - pobierz
    5. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług - załącznik nr 3 do ogłoszenia - pobierz