trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Komisja Wyborcza

  Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjętego ww. uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (tutaj) konkurs na Radnych Młodzieżowego Sejmiku danej kadencji przeprowadza Komisja Wyborcza, której członkami są Radni Województwa Wielkopolskiego. Skład i liczebność Komisji Wyborczej określa w drodze uchwały Sejmik Województwa na podstawie propozycji zgłoszonych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa przez Kluby Radnych Województwa Wielkopolskiego i  Radnych niezrzeszonych.

  W dniu 24 października 2022 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji, w której w skład weszli Radni Województwa Wielkopolskiego:

  1. Przemysław Ajchler
  2. Leszek Bierła
  3. Adam Bogrycewicz
  4. Adam Cukier
  5. Zbigniew Czerwiński
  6. Marta Dzikowska
  7. Marek Gola
  8. Krzysztof Grabowski
  9. Jerzy Lechnerowski
  10. Jarosław Maciejewski
  11. Andrzej Pichet - Przewodniczący
  12. Robert Popkowski
  13. Patrycja Przybylska
  14. Tatiana Sokołowska
  15. Marek Sowa
  16. Zofia Szalczyk - Wiceprzewodnicząca

  Komisja przeprowada nabór na Radnych Województwa Wielkopolskiego.- szczegóły tutaj.