trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja w sprawie małych grantów

    Uprzejmie informujemy, że środki przeznaczone na zlecanie zadań publicznych w trybie małych grantów z zakresu współpracy zagranicznej na rok 2023 zostały wyczerpane. W związku z powyższym, ww. procedura przyznawania „małych grantów” uległa zakończeniu i nabór ofert został zamknięty.

    Informacji w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie tzw. „małych grantów” w roku 2023.