trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

ABC - świąteczne wydanie gazety

  Pan
  Antoni Neczyński
  Redaktor Naczelny Gazety „ABC"
  i Czytelnicy Gazety „ABC"

   

  Szanowny Panie Redaktorze, Szanowni Czytelnicy Gazety „ABC",

  w odpowiedzi na Pana słowa, skierowane pod adresem Pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego w świątecznym wydaniu Gazety „ABC", pozwalam sobie zabrać głos w tej sprawie, przesyłając twarde dane, dostępne na www.umww.pl, w zakładce Kultura.

  Zgodnie z uchwałą nr 3071/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2013 roku, którą można tam znaleźć, reasumuję dotychczasowe informacje dotyczące liczby wniosków wspartych finansowo w ramach I edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2013:

  1. Suma wszystkich ofert z Leszna oraz subregionu leszczyńskiego (dla przypomnienia - na konkurs wpłynęły 382 oferty) to 31, w tym z Leszna 18 (to nasza pomyłka, za którą przepraszam), a z subregionu leszczyńskiego 13.
  2. Liczba ofert, które przeszły weryfikację formalną: 31
  3. Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych: 0
  4. Zadania niezatwierdzone do realizacji: 25
  5. Liczba ofert, którym przyznano dotacje: 6.

  Kwota dofinansowania dla Leszna oraz subregionu leszczyńskiego wynosi 35 tys. zł w tej edycji konkursowej (przed nami jeszcze dwie edycje, w czym jedna na projekty o międzynarodowej randze), co stanowi 2,27% kwoty rozdysponowanej w I edycji ww. konkursu.
  Warto też wspomnieć o wniosku z Poznania, ale realizowanym w Lesznie, czyli projekcie pod nazwą: „II Festiwal muzyki kameralnej i historii MUSICA CHARITATIVA, współorganizowany przez społeczność miasta i powiatu leszczyńskiego" – wspartym sumą 5 tys. zł.
  Zapewniam Pana i Czytelników, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego docenia wszelkie inicjatywy kulturalne, aktywizujące i integrujące lokalne społeczności.

  Jeżeli jednak zaczniemy myśleć w kontekście wydawania pieniędzy publicznych o tym - jak Pan proponuje - żeby członkowie komisji konkursowych reprezentowali określone subregiony, to idea konkursowej przejrzystości i wpisana w nią rozbudowana skala punktacyjna służąca ocenie jakości wniosków, mogą się stać fikcją. Tak jak wspominał Pan Marszałek w liście do Państwa, wskazania terytorialne nie mają tu żadnego znaczenia. Myślenie o publicznych pieniądzach w sposób, w którym są one rozdzielane w oparciu o głosy tzw. reprezentantów poszczególnych subregionów, wydaje się być wątpliwe, bo mogłoby nas narazić na zarzut promowania partykularnych interesów, a nie po prostu dobrych i wartościowych projektów.

  W porozumieniu z Pracownikami Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego już dziś zachęcam wszystkie podmioty, które nie uzyskały dotacji na działania kulturalne w I edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2013 do bezpośredniego kontaktu z Departamentem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

   

  Z poważaniem,

  Anna Parzyńska – Paschke