trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Warsztaty służb celnych w Tbilisi

  27 lipca w Tbilisi (Gruzja), w ramach programu Partnerstwa Wschodniego rozpoczęły się warsztaty polskich i gruzińskich służb celnych.

  27 lipca br. w stolicy Gruzji, Tbilisi, w ramach programu Partnerstwa Wschodniego (PW) rozpoczęły się dwudniowe warsztaty organizowane przez polską Służbę Celną wspieraną przez gruzińskich celników. Uczestnicy tego spotkania, przedstawiciele administracji członkowskich UE i objętych programem Partnerstwa Wschodniego (PW), omówią działania służb celnych krajów PW i UE w celu zbliżenia regulacji i praktyk w obszarze celnym.

  Zebranie i usystematyzowanie wiedzy na temat poziomu dostosowania ustawodawstwa celnego i praktyki celnej krajów PW do rozwiązań UE pozwolą ustalić priorytety i strategiczne działania, które będą realizowane przez kraje PW ze wsparciem państw członkowskich UE i Komisji Europejskiej.

  Głównymi obszarami zainteresowania są: procedury tranzytowe, uproszczenia celne, mechanizmy poprawy współpracy służb granicznych, stosowane techniki zarządzania informacją, ryzykiem, ukierunkowaną i selektywną kontrolą. Istotnym elementem jest przy tym kreowanie przejrzystych i uczciwych zasad funkcjonowania służb celnych w krajach PW służących poprawie warunków dokonywania odpraw celnych, poprawie płynności ruchu granicznego, usprawniania wymiany handlowej między UE a krajami PW.

  W oparciu o ustalone priorytety i działania, kraje PW będą mogły wnioskować o konkretne działania bilateralne z krajami członkowskimi UE, Komisją Europejską, jak np. projekty twinningowe, staże, wizyty studyjne, projekty infrastrukturalne i modernizacyjne.

  Wyniki warsztatów zostaną zaprezentowane podczas Konferencji Szefów Służb Celnych krajów PW, wschodnich krajów sąsiednich UE oraz państw członkowskich w Krakowie, 19-21.10.2011 r.

  Źródło: www.mf.gov.pl