trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Porozumienie ws. stanowiska na szczyt klimatyczny w Durbanie

  Prezydencja doprowadziła do porozumienia w sprawie stanowiska na szczyt klimatyczny w Durbanie.

  10 października europejscy ministrowie odpowiedzialni za sprawy środowiska i klimatu spotkali się w Luksemburgu podczas pierwszej formalnej Rady UE ds. Środowiska w czasie polskiej prezydencji. Przewodniczył jej minister Andrzej Kraszewski. Rada ds. Środowiska przyjęła stanowisko w kluczowych dla ochrony środowiska sprawach – globalnej ochronie klimatu, RIO+20, transgranicznym przemieszczaniu odpadów oraz podsumowania 6. Programu Działań na Rzecz Środowiska UE.

  Największym sukcesem było uzgodnienie wspólnej strategii negocjacyjnej na szczyt klimatyczny ONZ w Durbanie pod koniec tego roku. Ministrowie zgodzili się, że Unia Europejska powinna nadal zachować otwarte podejście do rozmów z krajami spoza UE na temat drugiego okresu zobowiązań Protokołu z Kioto, czyli faktycznie przedłużyć jego obowiązywanie. Jednak pod pewnymi warunkami i na czas nie dłuższy niż do 2020 roku.

  Na spotkaniu Rada wyraziła też gotowość do regulowania kwestii nadwyżki globalnych praw do emisji CO2 (jednostki AAU - Assigned Amount Unit) - wraz z postępem negocjacyjnym na arenie międzynarodowej. Zaznaczono, że musi się to odbywać w zgodzie z zachowaniem zasad ochrony środowiska, aby obrót jednostkami AAU nie powodował wzrostu emisji CO2.

  W Durbanie powinna zostać rozwiązana kwestia przyszłości Protokołu z Kioto i powiązania go z szerszym porozumieniem obejmującym największe gospodarki świata. Wspólnym celem jest wzmocnienie procesu prowadzącego do ustanowienia prawnie wiążących zasad, obejmujących wszystkie kraje świata.

  Rada przyjęła także konkluzje, które są pierwszym politycznym stanowiskiem w ramach przygotowań wspólnego stanowiska UE do procesu Rio+20 (konferencji mającej na celu odnowienie zobowiązań politycznych w obszarze zrównoważonego rozwoju). W Luksemburgu przyjęto również wnioski dotyczące oceny 6. Programu Działań na Rzecz Środowiska (6 EAP) na lata 2002-2012 oraz konkluzje określające stanowisko Unii Europejskiej na 10. Konferencję Stron Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwiania, która odbędzie się w Cartagenie (Kolumbia) w dniach 17 - 21 października 2011 roku.

  Źródło: www.pl2011.eu