trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

O tradycji i energii

    Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu  18 marca 2010 r.
    Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji „Programu promocji wielkopolskich produktów regionalnych i tradycyjnych w latach 2008-2013”. Obecnie co dziesiąty wpis na liczącą ponad 700 pozycji Listę Produktów Tradycyjnych dotyczy Wielkopolski. Podstawą programu są działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez departament rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego.
    Członkowie komisji zapoznali się z informacją na temat planowanych działań Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią sp. z o.o. Główne zadania WAZE to koordynacja zagadnień związanych z energetyką oraz efektywnością energetyczną w województwie, opracowanie strategii energetycznej dla Wielkopolski, wykorzystanie środków pomocowych w sektorze energetycznym, doradztwo dla samorządów lokalnych w zakresie optymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, pomoc w przygotowaniu i finansowaniu inwestycji oraz wszelkie działania informacyjno-promocyjne związane z energią.
    Radni zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał na marcową sesję sejmiku, dotyczących m.in. cennika usług  Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, regulujących powierzchnie upraw maku i konopi oraz związanych z dysponowaniem wpłatami członkowskimi podmiotów należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.
    Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały o powołaniu Ryszarda Jaworskiego na funkcję zastępcy dyrektora WODR oraz w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla szefów tej placówki.