trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konferencja na temat e-administracji

  W dniach 17-18 listopada 2011 r. w Poznaniu podczas konferencji „Transgraniczne usługi e-administracji dla Europejczyków” spotkają się europejscy ministrowie odpowiedzialni za e-administrację.

  Konferencja zgromadzi 900 uczestników z całego świata, w tym przedstawicieli administracji krajowych, regionalnych oraz lokalnych, świata biznesu, organizacji pozarządowych i ekspertów. Do udziału zaproszonych zostało 35 ministrów z państw członkowskich UE, krajów kandydujących oraz EFTA. Jerzy Miller – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie uczestniczył w konferencji wraz z Neelie Kroes - Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej ds. agendy cyfrowej oraz Marošem ŠEFČOVIČEM – Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji.

  W pierwszym dniu konferencji, 17 listopada 2011r., odbędzie się Nieformalne Spotkanie Ministrów, na którym omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z rozwojem oraz upowszechnianiem usług e-administracji w Europie.

  Wśród ponad 60 prelegentów znajdą się eksperci w dziedzinie e-administracji z państw członkowskich UE, przedstawiciele administracji, organizacji międzynarodowych i lokalnych, świata biznesu oraz środowisk naukowych. Dyskusja obejmie następujące zagadnienia podzielone na 3 obszary tematyczne:

  - Polityka działania w zakresie rozwoju usług e-administracji, w tym kwestie społeczne i ekonomiczne,
  - Strategie interoperacyjności pozwalające na uzyskanie powszechnej dostępności usług e-administracji w państwach UE dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw oraz
  - Obawy społeczne dotyczące takich kwestii jak konsekwencje wprowadzenia e-administracji, włączenie społeczne, wartość publiczna, wzmocnienie pozycji użytkowników oraz zapewnienie jakości usług.

  Konferencji towarzyszyć będzie wystawa, na której zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia w zakresie usług i aplikacji administracji elektronicznej. Każde państwo członkowskie przedstawi do trzech projektów wybranych w zgodzie z własnymi priorytetami rozwoju e-administracji. Na stoisku Komisji Europejskiej zaprezentowane zostaną tzw. Wielkoskalowe Projekty Pilotażowe, z których korzystają już obywatele, przedsiębiorcy i administracja. Odgrywają one dużą rolę we wdrażaniu usług transgranicznych w Europie.

  Więcej informacji: www.egov2011.pl

  Źródło: www.pl2011.eu