trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

III Forum Społeczeństwa Obywatelskiego PW

  Dodatkowe wsparcie merytoryczne i finansowe dla organizacji pozarządowych skupionych w ramach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego zapowiedział komisarz UE ds. rozszerzenia i sąsiedztwa Stefan Fuele.

  - Komisja Europejska będzie konsultowała swoje decyzje w dziedzinie Partnerstwa Wschodniego z organizacjami pozarządowymi, będą one mogły określać swoje priorytety w działaniach i przekazywać je do KE - powiedział komisarz Fuele. - Zapewnimy też większe wsparcie ze strony ekspertów i wsparcie finansowe z Funduszu Społeczeństwa Obywatelskiego.

  Drugiego dnia III Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego, wręczono Nagrodę Dziennikarską Partnerstwa Wschodniego. Otrzymał ją Sergej Lichenków, dziennikarz Ukrainskiej Pravdy, który napisał tekst o związkach finansowych prezydenta Ukrainy z prywatnym biznesem.

  - Partnerstwo Wschodnie działa nie tylko między rządzami. Ma swój wymiar parlamentarny, a dzisiaj widzimy, że ma też wymiar obywatelski - powiedział na konferencji prasowej Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. - To forum jest nieodłącznym elementem Partnerstwa Wschodniego. Im silniejsze jest społeczeństwo obywatelskie w Europie Wschodniej, tym większy sukces odniesie Partnerstwo - powiedział minister.

  W odbywającym się w Poznaniu III Forum Społeczeństwa Obywatelskiego PW wzięło udział 260 przedstawicieli 150 organizacji pozarządowych z krajów UE i państw PW. Forum jest platformą współpracy organizacji pozarządowych z Unii Europejskiej i państw PW na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w tych krajach. Rolą takich organizacji jest promowanie zasad demokratycznych i reform wolnorynkowych. U podstaw tych procesów leżą wspólne europejskie wartości, takie jak poszanowanie praw człowieka, zasad państwa prawa, zrównoważanego rozwoju, czy zasad gospodarki rynkowej. Organizacje obywatelskie odgrywają kluczową rolę kontrolą wobec rządów.

  Źródło: www.pl2011.eu