trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

7 Dni Kalisza - artykuł „Pogotowie: teraz wojna”

  Szanowny Pan
  Krzysztof Ścisły
  Redaktor Naczelny
  Tygodnika
  „7 Dni Kalisza"

   

  Szanowny Panie Redaktorze,

  w związku z nieprawdziwymi informacjami, które ukazały się w artykule Pańskiego autorstwa pt. „Pogotowie: teraz wojna", opublikowanym w tygodniku „7 Dni Kalisza" w dniu 28 września 2011 roku proszę - zgodnie z prawem prasowym - o zamieszczenie poniższego sprostowania:

  1. Nieprawdą jest, że decyzja powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu Panu Wojciechowi Grzelakowi do czasu wyboru nowego dyrektora tej jednostki, celem dalszego prawidłowego jej funkcjonowania, została podjęta przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego niezgodnie z prawem. Żaden przepis prawa nie zakazuje zatrudnienia jednej osoby na dwóch etatach. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu i Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu - będące podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami (zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej) nie są względem siebie konkurencyjne.
  2. Nie wyrażając pisemnej zgody Panu Wojciechowi Grzelakowi – Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu na dodatkowe zatrudnienie polegające na pełnieniu obowiązków Dyrektora w Pogotowiu Ratunkowym w Kaliszu Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie naruszył przepisu art. 47 ust 3 Ustawy o działalności leczniczej, ponieważ to Zarząd Województwa Wielkopolskiego powierzył mu taką funkcję.
  3. Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie naruszył przepisów prawa, nie zasięgając opinii Rady Społecznej w procesie rozwiązania umowy z Dyrektorem Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu Bogdanem Derwichem. Rada Społeczna SP ZOZ-u jest organem opiniującym dla podmiotu tworzącego. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem oraz poglądem doktryny, wydanie opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy z kierownikiem SP ZOZ-u nie jest wymagane dla jego skuteczności, a obowiązek przedstawienia opinii na żądanie właściwego podmiotu nie jest równoznaczny z obowiązkiem zasięgnięcia opinii przez właściwy podmiot.

   

  Z poważaniem,

  Anna Parzyńska – Paschke