Konferencja prasowa: Podpisanie pierwszych porozumień w ramach projektu "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" z WRPO 2014+


26 lipca tego roku o godz. 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 (Sala Prasowa nr 323, III p.) Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego w imieniu Partnera Wiodącego projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” podpisze z przedsiębiorstwami porozumienia o wzajemnej współpracy na rzecz realizacji ww. projektu. Z ramienia Partnera Projektu - Politechniki Poznańskiej porozumienia sygnować będzie Tomasz Łodygowski, Rektor Politechniki Poznańskiej. Przedsiębiorstwami zaangażowanymi w tworzenie Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej są: Pratt & Whitney z Kalisza oraz Mahle Behr z Ostrowa Wielkopolskiego.

- Innowacyjna gospodarka wymaga innowacyjnych metod kształcenia kompetencji, które pozwolą zbudować przewagę konkurencyjną przedsiębiorców – podkreśla Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego w znaczący sposób wpływa na wzrost gospodarczy regionu. Zaangażowanie pracodawców w przygotowanie programów nauczania oraz organizację kształcenia praktycznego jest doskonałym przykładem dostosowania usług edukacyjnych do realiów gospodarki i potrzeb rynku pracy – mówi Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo.
Całkowita wartość projektu wynosi 63 mln 500 tys. zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 mln 975 tys. zł, środki budżetu państwa (5%) – 3 mln 175 tys. zł. Pozostała kwota, stanowiącą 10% wartości projektu, pochodzić będzie z budżetów jednostek samorządu terytorialnego biorących w nim udział.

W projekcie są rozwijane działania, które zostały zainicjowane w pierwszej jego wersji w latach 2012-2015 tj.: „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań był sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.
Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in.: włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom w wyborze kierunków rozwoju zawodowego, dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.

Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczące w projekcie mają okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Taka kooperacja w obecnych warunkach gospodarczych jest koniecznością. Do współdziałania w ramach projektu zapraszane są firmy z całej Wielkopolski, które mają istotny wpływ na lokalny rynek pracy. Nawiązana została już współpraca z kilkudziesięcioma innymi firmami.

Propozycja współpracy dla firm jest bezpłatna i obejmuje m.in. dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy tak, aby przedsiębiorstwa ponosiły minimalne koszty związane z rekrutacją pracowników i doszkalaniem ich do stanowiska pracy. Wymiana wiedzy i doświadczeń w ramach Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej to inicjatywa powstała z myślą o rozwijaniu trwałej sieci powiązań pomiędzy uczniami, dyrektorami szkół, nauczycielami, kierownikami kształcenia praktycznego, pracodawcami, zrzeszeniami pracodawców, uczelniami oraz władzami samorządowymi.

pdf    drukuj    drukuj