trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki

   

  ZAKOŃCZONO VII EDYCJĘ KONKURSU O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU TURYSTYKI
   

  10 listopada 2021 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ogłoszono wyniki VII Edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

  Województwo wielkopolskie może się poszczycić dobrze rozwiniętym szkolnictwem wyższym przygotowującym kadry dla turystyki. Osoby uczące się na poziomie studiów magisterskich w swoich pracach końcowych wybierają często tematy związane z Wielkopolską. Aby wykorzystać potencjał młodych kadr turystycznych Zarząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował kolejną edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

  Celem inicjatywy było uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zainteresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim. Konkurs skierowany był do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych latach 2018 – 2021 na uczelniach położonych na terenie całego kraju. Do Konkursu kwalifikowały się prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą. Szczególnie mile widziane były prace innowacyjne, powiązane co do tematu z zadaniami realizowanymi przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, mogące znaleźć swoje praktyczne zastosowanie.

  VII EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  W tegorocznej edycji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęło 11 zgłoszeń konkursowych. Spośród złożonych prac magisterskich cztery pochodziły z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, trzy z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, dwie z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz po jednej z Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Oceny nadesłanych prac magisterskich dokonała Kapituła Konkursu, która wytypowała kandydatów do trzech głównych nagród i jednego wyróżnienia. Prace te w najwyższym stopniu spełniły oczekiwania Kapituły pod względem jakości merytorycznej, nowatorskiego i twórczego charakteru prac oraz ich praktycznej i teoretycznej przydatności. Z oceną Kapituły zgodził się Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który zatwierdził zaproponowaną listę laureatów, przyznając im atrakcyjne nagrody finansowe.

  I nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymał pan KRZYSZTOF ZAGATA za pracę magisterską pt. „Immersyjna geowizualizacja 3D Ostrowa Lednickiego – rekonstrukcja w systemie VR”. Praca napisana została na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod opieką prof. dr hab. Beaty Medyńskiej-Gulij.

  II nagrodę w wysokości 3 000 zł otrzymała pani NATALIA KRUPKA z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę magisterską pt. „Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego dla obszaru wsi Białej w gminie Wieleń”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Młynarczyka.

  III nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymała pani AGNIESZKA BORUCH – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę magisterską pt. „Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie festiwalu muzycznego”. Promotorem nagrodzonej pracy jest dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ.

  Wyróżnienie w VII Edycji Konkursu otrzymała pani MARTA WOŹNIAK, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, za pracę magisterską pt. „Konflikty w przestrzeni turystycznej – przykład Poznania”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Piotra Zmyślonego, prof. UEP.
   

  JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W 2023 ROKU. O NAGRODY UBIEGAĆ SIĘ BĘDĄ MOGLI AUTORZY PRAC OBRONIONYCH W LATACH 2020 – 2023.
   

  Obsługę konkursu prowadzi:
  Departament Sportu i Turystyki
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  tel. 61 626 68 55
  turystyka@umww.pl