trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Biuro Nadzoru Inwestycyjnego

  Biuro Nadzoru Inwestycyjnego realizuje zadania w zakresie bieżącej kontroli inwestycji  i remontów obiektów realizowanych przez samorządowe jednostki organizacyjne Województwa, finansowane częściowo lub w całości ze środków budżetu Województwa,
  na których kontrolowanie przez Urząd zezwalają przepisy prawa oraz w zakresie uczestniczenia w procesie wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych  i monitorowania obiektów Urzędu. Biuro prowadzi sprawy związane z zakończonym przedsięwzięciem pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. 

  Do zakresu działania Biura należy: 

  1. bieżąca kontrola inwestycji i remontów obiektów realizowanych przez samorządowe  jednostki organizacyjne Województwa, finansowane częściowo lub w całości ze środków budżetu Województwa, na których kontrolowanie przez Urząd zezwalają przepisy prawa, w oparciu o Regulamin Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do nadzorujących departamentów informacji o nieprawidłowościach lub uchybieniach; 
  2. współpraca z Biurami i Departamentami Urzędu w ustalaniu zamierzeń inwestycyjnych i remontów obiektów podległych samorządowych jednostek organizacyjnych; 
  3. pomoc techniczna na etapie przygotowywania do realizacji inwestycji i remontów małym samorządowym jednostkom organizacyjnym Województwa, nieposiadającym komórek inwestycyjnych; 
  4. na prośbę Inwestora udział w radach technicznych i radach budowy; 
  5. uczestniczenie na prośbę Inwestora w odbiorach końcowych wybranych inwestycji  i remontów obiektów; 
  6. prowadzenie wszelkich spraw bezpośrednio związanych z zakończonym procesem inwestycyjnym, dotyczącym budowy siedziby Urzędu; 
  7. współpraca z Departamentem Administracyjnym Urzędu w zakresie: 
   1. wdrażania wniosków wynikających ze zlecanych przeglądów budowlanych (rocznych i pięcioletnich) obiektów Urzędu i związanych z udzieloną gwarancją jakości przez Wykonawcę siedziby Urzędu; 
   2. wdrażania wniosków wynikających ze zlecanych przeglądów gwarancyjnych obiektów Urzędu; 
   3. monitorowania stanu technicznego obiektów Urzędu oraz zgłaszania usterek.

   

  Siedziba Biura:
  al.Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro VII, część A, pokój 740 (wejście przez część B)
  tel.: 61 626 66 20
  fax: 61 626 66 21
  e-mail: bi.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor Biura:
   

  Struktura organizacyjna