Kontakt


Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Kancelaria Sejmiku
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - VIII piętro, część A, pokój 846
tel.: 61 626 70 30
fax: 61 626 70 31
e-mail: sejmik@umww.pl

Dyrektor Kancelarii Sejmiku
Ryszard Taciak

pdf    drukuj    drukuj