trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konkurs "Wielkopolski Przyjaciel Zwierząt”

    Rycina psa i kota. Postacie zwrócone w przeciwne stronyOgłoszenie Konkursu "Wielkopolski Przyjaciel Zwierząt” – termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15 stycznia 2024 r.

    Zainspirowani szerokim odzewem ze strony gmin uczestniczących w pilotażowej edycji Programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”, postanowiliśmy ogłosić tematycznie z nim powiązany Konkurs pn. „Wielkopolski Przyjaciel Zwierząt”, który przeprowadzony zostanie w 2024 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego pragnie uhonorować te osoby, które prowadzą na terenie Wielkopolski szczególnie wyróżniającą się działalność – edukacyjną, społeczną i organizacyjną, służącą poprawie dobrostanu i ochronie zwierząt domowych.

    W ramach naszego nowego Konkursu oceniane będą konkretne, zrealizowane już przedsięwzięcia, a Nagrody Wielkopolskiego Przyjaciela Zwierząt zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych oraz jednostek sektora finansów publicznych).

    Zgłoszenia należy składać na odpowiednim formularzu (stanowiącym załącznik do Regulaminu) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu bądź poprzez e-PUAP w terminie do 15 stycznia 2024 r.

    Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zakładce Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku i serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.