Regionalna Strategia Innowacji


Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2015-2020 (RIS3), została zatwierdzona 30 marca 2015 roku Uchwałą Nr V/104/15 przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego i jest dokumentem opisującym założenia i sposób realizacji wielkopolskiej polityki innowacyjnej.

W 2015 r. w szerokim procesie społecznym zidentyfikowano w Wielkopolsce obszary inteligentnych specjalizacji Wielkopolski – takie w których Wielkopolska może przodować - powstałe z kombinacji potencjału tkwiącego w nauce, technologii, inżynierii oraz wiedzy o rozwoju rynku i potrzebach biznesowych. Szczegółowy opis obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski oraz założeń i sposobu realizacji polityki innowacyjnej znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach.

 

 


pdf    drukuj    drukuj