trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie zadań do realizacji w 2024 r. w ramach Programu pn. Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski

  Logo błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski

  W związku z dużym zainteresowaniem ze strony jednostek samorządu terytorialnego w dotychczasowych edycjach Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z Departamentem Korzystania i Informacji o Środowisku UMWW w Poznaniu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Programu.

  Pragnąc umożliwić uzyskanie dofinansowania większej liczbie Beneficjentów,  postanowiliśmy po raz kolejny zwiększyć pulę środków przeznaczonych na  ten cel. W 2024 roku w budżecie Województwa Wielkopolskiego zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie projektów w ramach Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” w łącznej kwocie 3 000 000 zł!

  Wzorem ubiegłego roku, maksymalna kwota, o jaką będzie mógł ubiegać się Wnioskodawca, wynosi aż 100 000 zł, przy wymaganym minimalnym wkładzie własnym na poziomie 10% wartości projektu.

  Do Programu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

  Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia zmierzające do zachowania i zwiększenia terenów zielonych, poprawy jakości wód stojących i płynących, wykorzystania na większą skalę odnawialnych źródeł energii, eliminacji zanieczyszczenia środowiska.

  Wnioski należy składać na określonym formularzu (załącznik nr 1 Regulaminu) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, osobiście  w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu bądź poprzez e-PUAP w terminie do 1 marca 2024 r.

  O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania wniosku w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z adnotacją: Program pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, data osobistego złożenia w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu bądź data wpływu przez ePUAP.

  Szczegółowych informacji w sprawie Programu udzielą pracownicy Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:
  Leszek Hamrol, tel. 61 626 64 82, e-mail: leszek.hamrol@umww.pl,
  Sylwia Kuczyńska, tel. 61 626 74 93, e-mail: sylwia.kuczynska@umww.pl

  Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Programu i do składania wniosków.

  Szczegóły dotyczące Programu znajdą Państwo w plikach do pobrania.