Kontakt do Departamentu Gospodarki


Kompetencje departamentu

Departament Gospodarki kształtuje kompleksową politykę działania w zakresie rozwoju gospodarczego Wielkopolski, a w szczególności w zakresie współpracy i promocji gospodarczej w kraju i za granicą, wspierania innowacji oraz powiązań gospodarki z nauką (wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji), tworzenia sieci oraz wspierania infrastruktury biznesu. W tym celu Departament współpracuje z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu oraz z innymi partnerami społecznymi.

 

Siedziba Departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat – piętro V, część A, pokój 547
tel.: 61 626 62 40
fax: 61 626 62 41
e-mail: sekretariat.drg@umww.pl

Dyrektor Departamentu:
Beata Łozińska

Zastępca Dyrektora Departamentu:

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wiekopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj