trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

"Wielkopolska przyjazna zwierzętom” –II edycja. Termin składania wniosków do 29 grudnia 2023 r.!

  rycina psa i kota zwróconych w prawo i lewoOgłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie zadań do realizacji w 2024 r. w ramach Programu pn. Wielkopolska przyjazna zwierzętom – II EDYCJA

  Wsłuchując się w potrzeby zgłaszane przez gminy z obszaru województwa wielkopolskiego z zakresu wsparcia działań mających na celu: minimalizowanie bezdomności zwierząt, ich leczenie, poprawę ich dobrostanu oraz warunków bytowych, jak również zachęcanie posiadaczy psów do utrzymywania czystości na terenie gminy, Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z Departamentem Korzystania i Informacji o Środowisku UMWW w Poznaniu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w II już edycji Programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”.

  Minimalna kwota dofinansowania przedsięwzięcia przez Województwo Wielkopolskie wynosi 5 000,00 zł, maksymalna kwota wynosi 30 000,00 zł, przy czym minimalny wkład własny Wnioskodawcy nie może być mniejszy niż 50% łącznej puli kosztów kwalifikowalnych projektu.

  Do Programu mogą przystąpić gminy z terenu województwa wielkopolskiego. Gminy, które przekazały częściowo zadania publiczne wskazane w Programie na rzecz związków międzygminnych/porozumień międzygminnych, mogą uzyskać dotację tylko na przedsięwzięcia (zadania), które nie są realizowane przez te związki międzygminne/ porozumienia międzygminne.

  Dofinansowaniem zostaną objęte wyłącznie wskazane poniżej przedsięwzięcia, zgodne z celami Programu:

  • zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów;
  • opieka weterynaryjna, w tym m. in. zakup leków, leczenie lub szczepienie bezdomnych  psów i kotów;
  • dokarmianie bezdomnych kotów;
  • wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku;
  • zapewnienie opieki psom i kotom przebywającym w schronisku, poprzez zakup karmy lub odżywek oraz wyposażenia schronisk służącego bezpośrednio zaspokajaniu potrzeb zwierząt;
  • elektroniczne znakowanie psów i kotów;
  • zakup koszy i torebek na psie odchody.

  Wnioski należy składać na określonym formularzu (załącznik nr 1 do Regulaminu) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu bądź poprzez e-PUAP w terminie do 29 grudnia 2023 r.

  O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania wniosku w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z adnotacją: Program pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”, data osobistego złożenia w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu bądź data wpływu przez platformę ePUAP.

  Szczegółowych informacji w sprawie Programu udzielą pracownicy Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Programu i składania wniosków.

  Szczegóły dotyczące Programu znajdą Państwo w plikach do pobrania.