Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego


Celem opracowania jest prezentacja danych wynikających z realizacji zadań oświatowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w roku szkolnym 2016/2017, tj. w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. Struktura opracowania składa się z 7 części (I - VII) zawierających dane, na podstawie których dokonano analiz i podsumowania.

 

 


pdf    drukuj    drukuj