Informacje dla podmiotów


W plikach do pobrania (w dolnej części strony) znajdują się następujące dane:
1. Rachunki bankowe do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - pobierz
2. Opłaty za korzystanie ze środowiska

 • informacje ogólne - pobierz
 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - pobierz
 • pobór wód powierzchniowych i podziemnych - pobierz
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - pobierz
 • składowanie odpadów- pobierz
 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2018 - pobierz
 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2017 - pobierz
 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2016 - pobierz
 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2015 - pobierz
 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2014 - pobierz
 • Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2013 - pobierz
 • Zasady naliczania opłat w latach 2009 – 2015 - pobierz
 • Wzory wykazów od 2013 r. do 2017 r.- pobierz
 • Wzory wykazów od 2018 r. - pobierz

3. Opłata produktowa - opakowania

 • Opłata produktowa – opakowania - pobierz
 • Roczne sprawozdanie o opakowaniach obowiązujące od roku 2015 - pobierz
 • Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 - pobierz
 • Formularz OŚ- OP1 - pobierz
 • Sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań OPAK-1 - pobierz
 • Sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań OPAK-2 - pobierz
 • Sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań OPAK-3 - pobierz
 • Wzory dokumentów DPO i DPR - pobierz
 • Wzory dokumentów EDPO i EDPR - pobierz
 • Stawki opłat produktowych dla opakowań od 2015 r. - pobierz
 • Stawki – opłata produktowa – obowiązujące do 2014 r. - pobierz
 • Poziomu odzysku i recyklingu obowiązujące do 2013 r. - pobierz
 • Poziomy odzysku i recyklingu obowiązujące od 2014 r. - pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - pobierz

4. Opłata produktowa - produkty

 • Produkty - pobierz
 • Formularz OŚ-OP1 - pobierz
 • Wzory dokumentów DPO i DPR - pobierz
 • Wzory dokumentów EDPO i EDPR - pobierz
 • Stawki opłat produktowych dla produktów od 2015 - pobierz
 • Stawki – opłata produktowa – obowiązujące do 2014 r. - pobierz
 • Poziomu odzysku i recyklingu obowiązujące do 2013 r. - pobierz
 • Poziomy odzysku i recyklingu obowiązujące od 2014 r. - pobierz

5. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych - pobierz
6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi/wojewódzki system odpadowy (WSO)

 • Zbiorcze zestawienia danych o odpadach – WSO - pobierz
 • Wzór formularza służący do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach WSO od roku 2011 r. - pobierz
 • Wzory dokumentów stosowane na potrzeby ewidencji odpadów obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. :
  - Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów  obowiązujące od 1.01.2011 r. – 31.12.2014 r. - pobierz
  - Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - obowiązujące od 1.01.2015 r. - pobierz

7. Baterie i akumulatory

 • Baterie i akumulatory - pobierz
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 493- 2012 - pobierz
 • Formularz o masie zebranych przenośnych BiA - pobierz
 • Formularz – kampanie edukacyjne BiA - pobierz
 • Formularz o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych BiA - pobierz
 • Formularz opłata depozytowa BiA - pobierz
 • Formularz opłata produktowa BiA - pobierz
 • Formularz poziom zbierania BiA - pobierz
 • Formularz zakłady przetwarzania BiA - pobierz
 • Poziomy zbierania BiA - pobierz
 • Stawki opłaty depozytowej BiA - pobierz
 • Stawka opłaty produktowej BiA - pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - pobierz

8. Nowa ustawa o odpadach - pobierz
9. Azbest/wojewódzka baza danych o wyrobach o odpadach zawierających azbest (WBDA)

 • informacje ogólne - pobierz
 • Wzór formularza - informacja o wyrobach zawierających azbest - pobierz

10. Ulgi dla podmiotów w zakresie ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

 • Ulgi dla podmiotów korzystających ze środowiska - pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - pobierz

11. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - więcejPliki do pobrania:pdf    drukuj    drukuj