Baza kandydatów NGO na członków komisji konkursowych na rok 2017


Na podstawie Uchwały nr 5381/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie: trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zostali wyłonieni kandydaci, którzy będą brali udział w pracach komisji konkursowych Urzędu i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Poniżej przedstawiamy listę wyłonionych kandydatów, która jest zamieszczona także w Aktualnościach Sejmiku i Urzędu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl) oraz na portalu Wielkopolskie Wici (www.wielkopolskiewici.pl).

Departament/Jednostka organizujący otwarty konkurs ofert przed powołaniem komisji oceniającej oferty będzie się kontaktował z wybranymi kandydatami w celu ustalenia możliwości ich udziału w jej pracach.

Przypominamy, że praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny, a członkom komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Ponadto przed rozpoczęciem posiedzenia każdy członek komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej oraz oświadczenie w sprawie unikania konfliktu interesów.


pdf    drukuj    drukuj