trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Warszawie zakończony

  Przez dwa dni 32 delegacje państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów partnerskich oraz przedstawiciele najważniejszych instytucji UE obradowali w Warszawie nad przyszłością Partnerstwa Wschodniego oraz podsumowywali dwa lata jego funkcjonowania.

  Spotkanie w Warszawie zakończyło się przyjęciem wspólnej deklaracji, która daje czytelny sygnał wszystkim sześciu krajom partnerstwa: Unia Europejska jest gotowa im pomagać, rozmawiać o ich europejskich aspiracjach i o formach ściślejszej integracji. Uczestnicy szczytu zgodzili się, że wzmocnienie Partnerstwa Wschodniego - włączając w to zwiększenie jego finansowania - jest koniecznością także teraz, gdy Unia zmaga się z kryzysem gospodarczym i jest zaangażowana w budowę nowej strategii dla państw Południa.

  - Partnerstwo Wschodnie ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do przyspieszenia procesu stowarzyszenia politycznego i dalszej integracji gospodarczej między Unią Europejską a zainteresowanymi krajami partnerskimi, uznając gospodarcze korzyści z rozwoju handlu towarami i usługami - stwierdza deklaracja, która została przyjęta przez uczestników szczytu.

  - Skonkretyzowaliśmy także wizję reżimu bezwizowego dla wszystkich zainteresowanych uczestników Partnerstwa Wschodniego - podkreślał premier Donald Tusk na konferencji prasowej. - Państwa partnerskie pozostają priorytetem dla Unii Europejskiej - zapewnił z kolei przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, który przewodniczył obradom szczytu. - Dlatego jestem niezwykle rad, że udało się nam odnotować znaczący postęp, a jednocześnie wyznaczyć kolejne cele na kolejne lata - dodał.

  Polityczne zapowiedzi zostały poparte konkretami. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso podkreślił, że możliwe jest zwiększenie funduszy przekazywanych państwom PW: - Komisja Europejska zaproponowała nowe środki finansowe, które przyczynią się do rozwoju Partnerstwa Wschodniego - powiedział. Łączny poziom finansowania Partnerstwa wzrósł do prawie dwóch miliardów euro.

  Co równie ważne, uczestnicy szczytu zgodzili się, że do końca roku mają zostać zakończone negocjacje o umowie stowarzyszeniowej i umowie DCFTA z Ukrainą i rozpoczęte z Mołdawią i Gruzją. Państwa Partnerstwa dostały obietnicę bezwizowego ruchu do UE - gdy tylko będą na to gotowe. W Warszawie powstanie też Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, wzmacniająca proces budowania demokratycznych instytucji państwowych w krajach partnerstwa.

  Jednym z głównych tematów dyskusji na szczycie była Białoruś. Unia Europejska podkreśliła swoje twarde, wspólne stanowisko w tej sprawie. Pomoc jest możliwa tylko w przypadku zasadniczych zmian na Białorusi. - Pełna amnestia i rehabilitacja więźniów aresztowanych po wyborach, podjęcie rozmów z opozycją i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych zgodnie ze standardami OBWE to warunki uruchomienia „Pakietu modernizacyjnego dla Białorusi” - powiedział szef polskiego rządu, przedstawiając nową koncepcję polskiego rządu, z dużym zainteresowaniem przyjętą przez europejskich partnerów. Przedstawiona przez premiera Tuska inicjatywa „Pakietu” zakłada m.in. możliwość udzielania Białorusi grantów i kredytów instytucji międzynarodowych, takich jak EBI oraz EBOR, oraz wsparcia dla stabilizacji białoruskiej waluty.

  W specjalnej deklaracji przyjętej na szczycie, państwa Unii Europejskiej kolejny raz podkreśliły swoją całkowitą dezaprobatę dla obecnej polityki władz białoruskich. „Szefowie państw i rządów oraz przedstawiciele UE i jej państw członkowskich wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją praw człowieka, demokracji i rządów prawa na Białorusi, ubolewają nad dalszym pogorszeniem wolności mediów na Białorusi i wzywają do natychmiastowego uwolnienia i rehabilitacji wszystkich więźniów politycznych, zaprzestania represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i mediów oraz rozpoczęcie dialogu politycznego z opozycją” - stwierdza dokument.
  .
  Źródło: www.pl2011.eu