Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki


ZAKOŃCZONO IV EDYCJĘ KONKURSU
O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU TURYSTYKI25 września 2015 r. w Kościanie, podczas Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, ogłoszono wyniki IV Edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

Województwo wielkopolskie może się poszczycić dobrze rozwiniętym szkolnictwem wyższym przygotowującym kadry dla turystyki. Osoby uczące się na poziomie studiów magisterskich w swoich pracach końcowych wybierają często tematy związane z Wielkopolską, o czym świadczą liczne, kierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, prośby o pomoc w zbieraniu bądź udostępnieniu materiałów. Aby wykorzystać potencjał młodych kadr turystycznych Zarząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował kolejną edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

Celem inicjatywy jest uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zainteresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim. Konkurs skierowany był do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych latach 2013 – 2015 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Do Konkursu kwalifikowały się prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą. Szczególnie mile widziane były prace innowacyjne, powiązane co do tematu z zadaniami realizowanymi przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, mogące znaleźć swoje praktyczne zastosowanie.

IV EDYCJA KONKURSU

W tegorocznej, IV Edycji Konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęło 20 prac magisterskich. Najwięcej, bo aż osiem prac, pochodziło z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie siedem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz po jednej z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze i Uniwersytetu Szczecińskiego (Odział Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp.).

Kapituła Konkursu dokonała wnikliwej analizy i oceny nadesłanych prac magisterskich i wytypowała trzy, którym zaproponowała przyznanie I, II i III miejsca. Prace te w najwyższym stopniu spełniły oczekiwania Kapituły pod względem jakości merytorycznej, nowatorskiego i twórczego charakteru prac oraz ich praktycznej i teoretycznej przydatności. Z oceną Kapituły zgodził się Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który zatwierdził zaproponowaną listę laureatów, przyznając im atrakcyjne nagrody finansowe.

I nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymała Martyna Zielińska za pracę magisterską pt. „Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju turystyki i rekreacji w gminie Dolsk". Praca napisana została na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jej promotorem jest prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk.

II nagrodę w wysokości 3 000 zł otrzymała Hanna Nowak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę magisterską pt. „Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu Pierścienia Rowerowego Dookoła Poznania". Promotorem pracy jest prof. dr hab. Andrzej Mizgajski.

III nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymała Emilia Lewandowska – absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pracę magisterską pt. „Rola produktów kulinarnych w ofercie gospodarstw agroturystycznych (na przykładzie województwa wielkopolskiego)". Promotor pracy: dr inż. Lucyna Przezbórska Skobiej.

Wyróżnienia w IV Edycji Konkursu otrzymało dwóch absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

– Beata Gwiazda za pracę magisterską pt. "Ocena zmian wprowadzonych przez ustawę deregulacyjną w zawodach pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, z punktu widzenia różnych grup interesariuszy",
– Marcin Klecha za pracę magisterską pt. "Multimedialna wizualizacja barokowej przestrzeni miejskiej Rydzyny w trzecim wymiarze".

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W 2017 ROKU. O NAGRODY UBIEGAĆ BĘDĄ MOGLI SIĘ AUTORZY PRAC OBRONIONYCH W LATACH 2015 – 2017.

 

Obsługę konkursu prowadzi:
Departament Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Kontakt:
Małgorzata Prażanowska
tel. 61 626-68-55
malgorzata.prazanowska@umww.pl

 


ZAKOŃCZONO IV EDYCJĘ KONKURSU

O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU TURYSTYKI

25 września 2015 r. w Kościanie, podczas Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, ogłoszono wyniki IV Edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

 

Województwo wielkopolskie może się poszczycić dobrze rozwiniętym szkolnictwem wyższym przygotowującym kadry dla turystyki. Osoby uczące się na poziomie studiów magisterskich w swoich pracach końcowych wybierają często tematy związane z Wielkopolską, o czym świadczą liczne, kierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, prośby o pomoc w zbieraniu bądź udostępnieniu materiałów. Aby wykorzystać potencjał młodych kadr turystycznych Zarząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował kolejną edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

Celem inicjatywy jest uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zainteresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim. Konkurs skierowany był do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych latach 2013 – 2015 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Do Konkursu kwalifikowały się prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą. Szczególnie mile widziane były prace innowacyjne, powiązane co do tematu z zadaniami realizowanymi przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, mogące znaleźć swoje praktyczne zastosowanie.

IV EDYCJA KONKURSU

W tegorocznej, IV Edycji Konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wpłynęło 20 prac magisterskich. Najwięcej, bo aż osiem prac, pochodziło z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie siedem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz po jednej z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze i Uniwersytetu Szczecińskiego (Odział Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp.).

Kapituła Konkursu dokonała wnikliwej analizy i oceny nadesłanych prac magisterskich i wytypowała trzy, którym zaproponowała przyznanie I, II i III miejsca. Prace te w najwyższym stopniu spełniły oczekiwania Kapituły pod względem jakości merytorycznej, nowatorskiego i twórczego charakteru prac oraz ich praktycznej i teoretycznej przydatności. Z oceną Kapituły zgodził się Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który zatwierdził zaproponowaną listę laureatów, przyznając im atrakcyjne nagrody finansowe.

I nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymała Martyna Zielińska za pracę magisterską pt. „Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju turystyki i rekreacji w gminie Dolsk”. Praca napisana została na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jej promotorem jest prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk.

II nagrodę w wysokości 3 000 zł otrzymała Hanna Nowak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę magisterską pt. „Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu Pierścienia Rowerowego Dookoła Poznania”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Andrzej Mizgajski.

III nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymała Emilia Lewandowska – absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za pracę magisterską pt. „Rola produktów kulinarnych w ofercie gospodarstw agroturystycznych (na przykładzie województwa wielkopolskiego)”. Promotor pracy: dr inż. Lucyna Przezbórska Skobiej.

Wyróżnienia w IV Edycji Konkursu otrzymało dwóch absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

        Beata Gwiazda za pracę magisterską pt. "Ocena zmian wprowadzonych przez ustawę deregulacyjną w zawodach pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, z punktu widzenia różnych grup interesariuszy”,

        Marcin Klecha za pracę magisterską pt. "Multimedialna wizualizacja barokowej przestrzeni miejskiej Rydzyny w trzecim wymiarze".

 

 

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W 2017 ROKU. O NAGRODY UBIEGAĆ BĘDĄ MOGLI SIĘ AUTORZY PRAC OBRONIONYCH W LATACH 2015 – 2017.

 

 

Obsługę konkursu prowadzi:

Departament Sportu i Turystyki

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 

Kontakt:

Małgorzata Prażanowska

tel. 61 626-68-55

malgorzata.prazanowska@umww.pl

 

 


Galeria zdjęć:

  •  Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki

pdf    drukuj    drukuj