Zmiana uchwały W sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.:


„Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających W szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych"

 

  1. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6125/2018 z 15 listopada 2018 r. - pobierz
  2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Wzór Oferty (Edukacja zdrowotna) + Oświadczenia - pobierz
  3. Informacja o dostępnej puli środków na IV edycję konkursu - pobierz
pdf    drukuj    drukuj