Zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2019 i 2020 oraz unieważnienie otwartego konkursu ofert


pn.: „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych"

Uchwała - pobierz
Oświadczenie o przyjęciu dotacji w tym rachunek bankowy - pobierz
Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu nr 2 - pobierz
Wzór Listy obecności i listy uczestników - Program wsparcia - pobierz

pdf    drukuj    drukuj