Zaproszenie na konferencję „e-Usługi. Wyzwania stojące przed administracją publiczną”


Konferencja odbyła się 25 września 2015r. w Poznaniu i jest organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Głównym celem konferencji „e-Usługi. Wyzwania stojące przed administracją publiczną" było przedstawienie aktualnego stanu elektronizacji administracji w naszym kraju, dalszego kierunku jej rozwoju oraz prezentacja rezultatów osiągniętych w projekcie:

„e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego".

o numerze POKL.05.02.01-00-002/14, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem konferencji.

 

                                                                                                z wyrazami szacunku Organizatorzy

 

 

projekt eum


pdf    drukuj    drukuj