Założycielskie Posiedzenie Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Państw Partnerstwa Wschodniego i UE (CORLEAP)


Termin: 8 września 2011
Miejsce: Poznań

Organizator:
Komitet Regionów/Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

pdf    drukuj    drukuj