Założenia Strategii Wielkopolska 2030


11 lutego br. na posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku WW zaprezentowane zostały Założenia Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, które formułują główne założenia nowej Strategii, proponują najważniejsze zasady ich formułowania, ustalają podstawowe ramy formalne oraz techniczne. Zaprezentowano w nim główne przesłanki prac nad nowym dokumentem strategicznym dla regionu, horyzont czasowy, zakresy przedmiotowy i podmiotowy strategii oraz wstępną jej zawartość z propozycjami odniesień do takich elementów jak diagnoza, model rozwoju, wizja, misja, czy cele. Jak również założenia w zakresie terytorialnego wymiaru strategii.


pdf    drukuj    drukuj