Z prac sejmikuPodczas posiedzenia, które odbyło się 23 października, radni z sejmikowej Komisji Kultury pozytywnie zaopiniowali propozycję przekazania z budżetu województwa 500 tys. zł dla miasta Poznania na produkcję filmu o Powstaniu Wielkopolskim. O filmie opowiadali radnym dyrektor Biura Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w UMWW Anna Jaworska oraz dyrektor koordynującego powstanie filmu Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Tomasz Łęcki.Jak mówiono radnym, ma to być dokument fabularyzowany, pod roboczym tytułem „Wielkie Polskie więcej
 

Podczas październikowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rewizyjnej radni przeprowadzili m.in. kontrolę realizacji wydatków przeznaczonych na promocję województwa wielkopolskiego w pierwszym półroczu 2017 roku. Szczegółowe wyliczenia w tym zakresie przedstawiali kolejno dyrektorzy departamentów UMWW, którzy omówili np. koszty związane z: funkcjonowaniem portali internetowych, publikacją ogłoszeń prasowych, emisją filmów w TV, organizacją wydarzeń promocyjnych (targów, wyjazdów), obchodami ważnych rocznic i wydarzeń historycznych, przygotowaniem i rozstrzygnięciem samorządowych konkursów, realizacją zagranicznych misji gospodarczych.Komisja zapoznała się więcej
 

24 października 2017 r., podczas XXXVII sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni Województwa Wielkopolskiego przyjęli przez aklamację stanowisko o ogłoszeniu roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego.Poniżej pełna treść stanowiska: Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ogłoszenia roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego „11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach – wolna Polska powróciła na więcej
 

Problemom środowiska wielkopolskich seniorów poświęcona była nadzwyczajna sesja sejmiku województwa, która odbyła się 11 października w Poznaniu.– Po raz pierwszy spotykamy się na specjalnej sesji w całości poświęconej sprawom osób starszych, mieszkających w naszym województwie – rozpoczęła obrady przewodnicząca sejmiku Zofia Szalczyk, inicjatorka tego przedsięwzięcia. – Październikowy termin nie jest przypadkowy, bo w tym miesiącu zarówno w Polsce, jak i w Europie, obchodzone są dni seniora.– Polityka wobec osób starszych więcej
 

Komisja Budżetowa na październikowym posiedzeniu zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała szereg propozycji zmian w tegorocznym budżecie województwa oraz w wieloletniej prognozie finansowej regionu.Największe zainteresowanie radnych wzbudził projekt przekazania 500 tys. zł dla miasta Poznania na produkcję filmu o Powstaniu Wielkopolskim. Jak mówiono radnym, ma to być dokument fabularyzowany, pod roboczym tytułem „Wielkie Polskie Powstanie”. Jego emisja planowana jest pod koniec przyszłego roku, z okazji setnej rocznicy wybuchu powstania. Przedsięwzięcie ma więcej
 

Podczas październikowych obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego radni dyskutowali m.in. o sytuacji finansowej Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. Okazało się bowiem, że po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali i nowych zasad kontraktowania świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządowa placówka w Osiecznej ma budżet niższy o 0,5 mln zł. – Stawki za usługi spadły znacząco, centrum rehabilitacji ma o 1/6 niższy kontrakt, a trzeba też pamiętać więcej
 

Informacja, debata oraz opinia w sprawie projektu uchwały sejmiku aktualizującej „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego” zdominowała październikowe obrady sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezes spółki Ekolog Jakub Smakulski, przygotowujący na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego dokumenty związane z tym programem, przedstawił radnym najważniejsze dane dotyczące azbestu. – Ten materiał ma wiele zalet (jest wytrzymały, elastyczny, mrozoodporny, niepalny), ale ma jedną, dyskwalifikującą go wadę: jest rakotwórczy więcej
 

Sprawy kolei zdominowały październikowe posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Jerzy Kriger, dyrektor Departamentu Transportu UMWW omówił sprawozdanie na temat wykonywania pasażerskich przewozów kolejowych w naszym regionie. Przypomniał, że te usługi w ruchu regionalnym świadczy w Wielkopolsce dwóch przewoźników: samorządowa spółka Koleje Wielkopolskie (obsługująca 40 proc. połączeń w regionie) i spółka Przewozy Regionalne (mająca 60-procentowy udział w wielkopolskich przewozach), której województwo też jest współwłaścicielem. Uczestniczący w spotkaniu prezes więcej
 

– Niechętnie, ale muszę państwu przedstawić projekt uchwały sejmiku w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – powiedział szef tej placówki Arkadiusz Błochowiak podczas październikowych obrad sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Nasza instytucja, choć pod różnymi nazwami, działa od 1964 r., mamy ponad 800 mln zł majątku (nieruchomości, magazyny, sprzęt) i zatrudniamy w kilku oddziałach ponad 220 pracowników. Dyrektor wyjaśniał, że intencyjna uchwała sejmiku więcej
 

Sejmikowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej debatowała w trakcie październikowych obrad m.in. nad tematem „Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy”. Barbara Kwapiszewska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, zrecenzowała radnym najważniejsze dane dotyczące tego zjawiska, informując, że zatrudnienie cudzoziemców wzrosło w ostatnim latach w Wielkopolsce 18-krotnie, a 90 proc. z nich stanowią obywatele Ukrainy. Z danych WUP wynika, że przeciętny imigrant z Ukrainy to mężczyzna w wieku 25-34 lata (58 proc.), więcej
 

Największą część październikowych obrad sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej poświęcono na prezentację oraz dyskusję dotyczącą stanu wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Paweł Napierała, dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego w UMWW przedstawił radnym szczegółowe dane na temat: ogłoszonych konkursów, zgłoszonych wniosków, podpisanych umów, zakontraktowanych kwot i miejsca w rankingach wydatkowania funduszy UE. Do września 2017 r. w Wielkopolsce ogłoszono 105 naborów wniosków o dotacje, podpisano więcej
 

Informacja o działalności spółki Wielkopolski Fundusz Rozwoju zdominowała październikowe obrady sejmikowej Komisji Gospodarki. O stanie zaawansowania działalności operacyjnej spółki, aktualnym zatrudnieniu, procedurach, budżecie oraz o przygotowaniach do wdrażania konkretnych przedsięwzięć opowiadał radnym Jarosław Sierzchulski, zastępca prezesa WFR. Docelowo fundusz będzie zarządzał kwotą ponad 900 mln zł, na którą składają się pieniądze z poprzedniej perspektywy finansowej UE, przeznaczone w Wielkopolsce na inicjatywy JESSICA I JEREMIE. WFR planuje wsparcie m.in. dla przedsiębiorców, więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystki zapoznali się podczas październikowego posiedzenia m.in. z informacją dotyczącą rozwoju szlaków turystycznych w naszym regionie. Andrzej Kaleniewicz z Departamentu Sportu i Turystyki UMWW przedstawił radnym krótką prezentację opisującą kilkuletni projekt dotyczący oznakowania szlaku kajakowego rzeki Gwdy. Za blisko 70 tys. zł udało się w sposób kompleksowy opisać największe przeszkody wodne, przenoski (np. przy elektrowniach wodnych), miejsca wodowania sprzętu, a także tzw. kilometraż więcej
 

25 września sejmik przyjął stanowisko, w którym apeluje do ministra zdrowia o zmianę kwalifikacji (na mapie sieci szpitali) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Placówka zamiast poziomu drugiego miałaby, zdaniem radnych, otrzymać poziom trzeci.„Sejmik Województwa Wielkopolskiego w trosce o zdrowie i życie mieszkańców południowo-zachodniej Wielkopolski prosi Ministra Zdrowia o podjęcie działań w celu zmiany zakwalifikowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia więcej
 

– Ile osób pracuje w spółce? Jak jest cena pensjonatu dla koni? Ile boksów dla zwierząt i ile koni jest tam obecnie? Jakie są dochody z najmu mieszkań, a jakie z organizacji imprez na terenie hipodromu? – dopytywali radni podczas wrześniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rewizyjnej. Kondycja Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola, spółki podległej samorządowi województwa, kolejny raz stała się przedmiotem analiz radnych. Na ich pytania odpowiadał Hieronim Cichy, prezes zarządu więcej
 

Podczas pierwszej części posiedzenia, które odbyło się 15 września, sejmikowa Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał umożliwiających przekazanie pomocy finansowej gminom i powiatom, na terenie których w wyniku sierpniowej nawałnicy zanotowano straty w infrastrukturze publicznej. Kilka chwil później te dokumenty przyjął na nadzwyczajnej sesji cały sejmik.Ponadto Komisja Budżetowa zajęła się sprawozdaniami z wykonania finansowych planów województwa w I półroczu 2017 r. Konsekwencją tych analiz były – zaopiniowane przez radnych pozytywnie więcej
 

– Urząd Miasta Poznania wydał 5 września decyzję o pozwoleniu na budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka – poinformowała podczas wrześniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Marlena Sierszchulska, dyrektor Departamentu Zdrowia w UMWW. – Wszystkie prace związane z budową placówki prowadzone są zgodnie z założonym planem. Teraz projektant, firma Industria, opracowuje dokumentację wykonawczą (ostateczny projekt szpitala) i specyfikację techniczną, niezbędną do ogłoszenia przetargu na budowę. Uruchomiono też procedurę związaną więcej
 

– Rosną koszty prac drogowych. Wykonawcy, szacując budżety inwestycji zaplanowanych na lata 2018-2020, zaproponowali nam stawki dwukrotnie wyższe od cen skalkulowanych przez nas w postępowaniach przetargowych – wyjaśniał Paweł Katarzyński, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, podczas wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. – W efekcie z 13 dofinansowanych przez UE zadań, na realizację których ogłosiliśmy w tym roku przetargi, podpisaliśmy dotąd tylko 2 umowy.Szef WZDW więcej
 

Radni przyjęli uchwały, które umożliwią przekazanie przez województwo pomocy finansowej tym wielkopolskim samorządom, które ucierpiały podczas sierpniowej nawałnicy przechodzącej nad Polską, w tym nad naszym regionem.Nadzwyczajna sesja sejmiku województwa zwołana w tej sprawie odbyła się 15 września.Radni wysłuchali m.in. informacji przedstawiciela wojewody o skali zniszczeń, jakich dokonał żywioł w Wielkopolsce w dniach 11-12 sierpnia. Z jego udziałem dyskutowali też nad możliwościami ulepszenia systemu ostrzegania mieszkańców przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi.Następnie sejmik więcej
 

Jakie plany rozwoju ma Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie? Na miejscu zapoznali się z nimi podczas wyjazdowego posiedzenia członkowie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Posiedzenie w położonym nieopodal Sierakowa ośrodku odbyło się 13 września.Należący do podległego samorządowi województwa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ośrodek w Chalinie zajmuje się działalnością edukacyjną w zakresie szeroko rozumianej przyrody. Dzięki posiadanej bazie noclegowej szczególnie chętnie odwiedzany jest przez „zielone szkoły”. Wśród atrakcji więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 56 Następny »