Z prac sejmikuWśród zmian w budżecie województwa i WPF, opiniowanych podczas lutowego posiedzenia sejmikowej Komisji Budżetowej, znalazły się m.in. te związane z problemami w inwestycjach drogowych prowadzonych przez samorząd regionu, a także rozdysponowujące rezerwę budżetową na wzrost płac w marszałkowskich instytucjach kultury, zwłaszcza w muzeach.Najwięcej jednak uwagi radni poświęcili zmianom dotyczącym Portu Lotniczego Poznań Ławica, w której to spółce województwo jest jednym z trzech udziałowców. Chodzi o dokapitalizowanie portu przez wspólników kwotą więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Rewizyjnej zapoznali się podczas obrad 14 lutego z informacją o działalności samorządowej spółki Wielkopolski Fundusz Rozwoju. O jej sytuacji finansowej, realizowanych projektach i procedurach, aktualnym zatrudnieniu, kosztach działalności oraz perspektywach rozwoju opowiadał radnym prezes zarządu Hubert Zobel. Docelowo fundusz będzie zarządzał kwotą niemal 900 mln zł, na którą składają się pieniądze z poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, przeznaczone w Wielkopolsce na inicjatywy JESSICA I JEREMIE. WFR więcej
 

Miasta i regiony konkurują dziś między sobą, zabiegając o inwestorów, turystów, nowoczesne technologie. Aby być rozpoznawalne i przyciągać do siebie, muszą mieć swoją markę. Samorząd województwa od wielu lat pracuje nad wizerunkiem, który pozytywnie wyróżni go na tle innych regionów. Jednym z elementów takiej promocji jest coroczna wystawa marki „Wielkopolska”, która w tym roku towarzyszyć będzie wydarzeniu „POWERGEN AFRICA”, zaplanowanym w dniach 14-16 maja w Kapsztadzie. Ze szczegółami dotyczącymi tego więcej
 

Lutowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdominowała dyskusja na temat informacji przekazanych przez przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu. Najpierw zaprezentowano dane o zagrożeniach dla produkcji i hodowli trzody chlewnej w Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem ASF (afrykański pomór świń) oraz o aktualnym stanie prac nad całkowitym uwolnieniem obszaru Wielkopolski od choroby Aujeszkyego. Podczas dyskusji na temat rozprzestrzeniania się w Polsce wirusa ASF podkreślano m.in. konieczność prowadzenia odstrzału dzików więcej
 

Coroczna analiza wyników egzaminów zewnętrznych we wszystkich typach szkół województwa wielkopolskiego – była głównym tematem posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki, które odbyło się 13 lutego. Dane przedstawił radnym Marcin Jakubowski – wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Zaskoczenia nie było – podobnie jak w poprzednich latach, także w roku 2018 wynik egzaminu gimnazjalnego oraz zarówno zdawalność jak i średni wynik poszczególnych przedmiotów na maturze w wielkopolskich szkołach wypadły poniżej więcej
 

Analizą sytuacji dwóch grup – cudzoziemców oraz bezrobotnych kobiet – na wielkopolskim rynku pracy zajęli się podczas lutowych obrad członkowie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Dyskutowali o danych przygotowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.Wielkopolskie jest czwartym województwem w kraju pod względem liczby (legalnie) zatrudnionych cudzoziemców. Najwięcej jest ich w powiecie poznańskim i Poznaniu, a najmniej – w kolskim i złotowskim. Z kolei jeśli chodzi o zezwolenia na pracę więcej
 

Informacja o podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa wielkopolskiego, została przedstawiona radnym podczas lutowego posiedzenia sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Takich placówek jest 20, a pracuje w nich niemal siedmiuset lekarzy i około 3500 pielęgniarek.W wojewódzkich szpitalach było ponad 7 tysięcy łóżek, z czego najwięcej – ponad 1,1 tys. – w poznańskim Szpitalu Wojewódzkim. „Było”, ponieważ przedstawione dane dotyczą końca 2018 roku, tymczasem w ostatnich miesiącach, więcej
 

W jaki sposób promuje swoje walory turystyczne nasze województwo? O działaniach Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w tym zakresie rozmawiano podczas lutowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Informację o działaniach WOT przedstawiła Ewa Przydrożny – dyrektor biura tej instytucji. Jak przypomniała, około 85 procent składki członkowskiej WOT opłacane jest przez województwo wielkopolskie. A czym szczególnie chcemy przyciągać do nas turystów? Od jakiegoś już czasu dwoma flagowymi produktami w tym zakresie więcej
 

Podczas ostatnich obrad sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, które odbyły się 11 lutego, wiele uwagi poświęcono dyskusji na temat założeń dotyczących „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”. O projektowanych rozwiązaniach i najważniejszych aspektach związanych z przygotowaniem tego dokumentu opowiadał radnym Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Przedstawił m.in. cele rozwojowe regionu, krajowe i wojewódzkie obszary strategicznej interwencji, konieczność sprecyzowania priorytetów działań więcej
 

O funkcjonowaniu Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, instytucji kultury samorządu województwa, rozmawiano podczas lutowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury. Dyrektor placówki Iwona Pasińska omówiła najważniejsze inwestycje z ostatnich lat, zaprezentowała dokonania artystyczne i kulturalne zespołu w sezonie 2017/2018, a także przedstawiła plany na obecny rok. Wiele uwagi poświęcono m.in. sprawie budowy nowej siedziby dla PTT, na którą ma zostać zaadaptowana kamienica przy ul. Taczaka 8 w Poznaniu. Po zdobyciu unijnej dotacji więcej
 

Prezentacja oraz dyskusja na temat rządowego programu „Czyste powietrze”, realizowanego przez narodowy oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, zdominowała lutowe obrady sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiciel WFOŚiGW w Poznaniu Robert Złotek omówił m.in. rodzaje wsparcia (dopłaty i preferencyjne pożyczki), kryteria dochodowe (według których przyznawana jest pomoc), a także rodzaje inwestycji, na które można zdobyć dofinansowanie. Z programu mogą skorzystać te osoby, które chcą np. wymienić piec i instalację więcej
 

Licząca niemal 600 km droga krajowa nr 11 łączy aglomerację katowicką m.in. z Poznaniem i Kołobrzegiem. Samorządowcy i parlamentarzyści od wielu lat apelują o realizację ekspresowej „jedenastki” w ramach rządowego programu budowy dróg. Na szerszym odcinku z Poznania do Piły brakuje obwodnic Obornik, Chodzieży, Ujścia. Za Piłą droga się zwęża, brakuje poboczy i kolejnych obwodnic miast, np. Szczecinka. Podobnie wygląda sytuacja na południe od Poznania, gdzie do standardów drogi ekspresowej więcej
 

Najważniejszym wydarzeniem III sesji sejmiku, która odbyła się 28 stycznia, było przyjęcie budżetu województwa na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu. Za tymi dokumentami zagłosowało 24 radnych, 13 było przeciw.Według tego planu wydatki województwa wyniosą 1,969 miliarda złotych (dochody mają być o 240 mln zł niższe). Najwięcej, 48,4%, czyli 953,7 mln złotych przeznaczonych zostało na transport. Ochrona zdrowia i polityka społeczna pochłoną 367,8 zł, natomiast kultura i ochrona dziedzictwa więcej
 

W styczniu sejmikowe komisje zajęły się ponownie (w drugim czytaniu) analizą projektów tegorocznego budżetu województwa oraz wieloletniej prognozy finansowej regionu. Najważniejsze zapisy w tych dokumentach (Komisja Budżetowa przyjrzała im się 11 stycznia) pozostały bez zmian, choć zarząd województwa zapewnił, że uwzględni część poprawek zgłoszonych przez radnych opozycji. Znajdą się m.in. pieniądze na kontynuację konkursu na najlepszy powiatowy urząd pracy w Wielkopolsce w zakresie efektywnej aktywizacji bezrobotnych, a także na kolejną więcej
 

Sejmikowa Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaopiniowała pozytywnie w trakcie styczniowych obrad propozycję zmiany w składzie rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Takie uprawnienia daje sejmikowi ustawa. Dotychczasową wiceprzewodniczącą rady nadzorczej WFOŚiGW Tatianę Sokołowską, która w poprzedniej kadencji samorządu była szefową komisji ochrony środowiska, ma zastąpić Zofia Szalczyk, wiceprzewodnicząca tej komisji.Ponadto radni przyjęli plan swojej pracy w 2019 roku oraz pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał więcej
 

Przedstawiciele działającej przy marszałku województwa Wielkopolskiej Rady Trzydziestu zaprezentowali podczas styczniowych obrad sejmikowej Komisji Gospodarki rekomendacje wynikające z Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się 17-18 września 2018 r. w Poznaniu i Pile. Wojciech Kruk i Andrzej Łyko mówili m.in. o wyzwaniach i perspektywach naszego rynku pracy, o nowoczesnej gospodarce opartej na współpracy nauki z biznesem, a także o konieczności ekspansji zagranicznej wielkopolskich przedsiębiorstw.Komisja zapoznała się także z prezentacją dotyczącą technologii więcej
 

Samorządy wszystkich szczebli mają problemy z rozstrzygnięciem przetargów na zadania inwestycyjne, zwłaszcza prace drogowe. Powodów jest kilka: wzrosły ceny materiałów budowlanych i koszty wynagrodzeń dla pracowników; niskie bezrobocie oznacza dla firm kłopot ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry; przedsiębiorcy wolą zerwać podpisane już kontrakty i zapłacić kary umowne niż realizować zlecenie na podstawie mocno niedoszacowanych kosztorysów, powodujących straty. Te mało optymistyczne wnioski wybrzmiały w trakcie styczniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i więcej
 

Radni z sejmikowej Komisji Kultury debatowali podczas styczniowych obrad o funkcjonowaniu Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Okazją do rozmowy było podsumowanie projektu pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu”, dofinansowanego z WRPO 2014+. Dyrektor placówki Joanna Nowak podkreśliła, że gruntowny remont i nowoczesne wyposażenie pozwoliły dostosować obiekt do standardów z XXI wieku, a nagłośnienie, oświetlenie i zastosowane technologie pozwolą więcej
 

Obradująca w dniu 10 stycznia sejmikowa Komisja Rewizyjna przyjrzała się m.in. działalności Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”, która od kilku lat jest instytucją kultury prowadzoną przez samorząd województwa i współfinansowaną przez Polskie Radio S.A. O funkcjonowaniu orkiestry (próbach, koncertach, nagraniach), sprawach finansowych (ceny biletów, frekwencja, przychody) opowiedziała radnym założycielka i dyrektor artystyczny „Amadeusa” Agnieszka Duczmal. Podczas dyskusji zwracano m.in. uwagę na to, że więcej koncertów powinno być organizowanych poza Poznaniem, więcej
 

Podczas posiedzenia, które odbyło się 9 stycznia, radni z sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał sejmiku dotyczących budżetu województwa na 2019 rok, a także wieloletniej prognozy finansowej regionu.Członkowie komisji omówili też i zaakceptowali plan jej prac na najbliższe dwanaście miesięcy. Zaproponowano m.in., by radni odbyli wizytę studyjną w Finlandii, której system edukacyjny często przywoływany jest jako wzorcowy. Komisja ma się zapoznać m.in. z funkcjonowanie fińskich odpowiedników naszych więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 64 Następny »