Z prac sejmiku„Sejmik Województwa Wielkopolskiego pochyla się w sposób szczególny nad ofiarami krwawych wydarzeń na Wołyniu, wywołanych nacjonalizmem i nienawiścią narodowościową, których obchodzimy 76 rocznicę. Wydarzenia te, znane historii jako Rzeź Wołyńska, miały swoją kumulację podczas tzw. Krwawej Niedzieli – 11 lipca 1943 roku. Wszystkim pomordowanym w tamtym czasie na Wołyniu – w zdecydowanej większości Polakom, ale również Rosjanom, Ukraińcom, Żydom, Ormianom oraz Czechom, a także członkom ich rodzin, składamy należny hołd, więcej
 

Co można zrobić, by na naszych drogach było bezpieczniej? Nad tym zagadnieniem dyskutowali radni z sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, którzy 9 lipca spotkali się na wyjazdowym posiedzeniu w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu.Dyrektor tej jednostki Stanisław Piotrowski przedstawił członkom komisji informację „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach a możliwości jego poprawy w aspekcie funkcjonowania ośrodków doskonalenia jazdy na przykładzie ODTJ WORD Kalisz”. O tym, jakie więcej
 

Podczas lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury jej członkowie wybrali się poza siedzibę samorządu województwa, by tym razem obradować w gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Jak sobie radzi ta podległa regionalnemu samorządowi instytucja kultury? Jakie plany repertuarowe ma na kolejne miesiące opera? Jak przebiegają zaplanowane w gmachu inwestycje? Z jakimi problemami borykają się zarządzający placówką? O tym wszystkim opowiedziała radnym dyrektor Teatru Wielkiego Renata Borowska-Juszczyńska.Ponadto komisja podczas tego więcej
 

12 lipca podczas swojego posiedzenia Komisja Budżetowa sejmiku pozytywnie zaopiniowała szereg projektów uchwał związanych z wojewódzkimi finansami (w tym m.in. zmiany w budżecie i WPF, podział dotacji dla samorządów na budowę dróg dojazdowych do pól, przekazanie nieruchomości konińskiej ARR czy też wsparcia dla gmin na remonty szatni przy obiektach sportowych).Podobnie jak podczas obrad innych komisji w tym miesiącu, omówiono również informację o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem województwa wielkopolskiego więcej
 

Podczas posiedzenia, które odbyło się 12 lipca, radni z sejmikowej Komisji Gospodarki pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez województwo do Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie „wkładu niepieniężnego” na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Chodzi o wniesienie aportem nieruchomości i biurowca (a także garaży) przy ulicy Okólnej w Koninie. Ich wartość oszacowano na prawie 2,5 mln zł. Jak uzasadniano, ten ruch związany jest więcej
 

Informacja o sytuacji spółek prawa handlowego z udziałem województwa wielkopolskiego w 2018 roku stała się punktem wyjścia do dyskusji o stanie tych podmiotów na licowym posiedzeniu sejmikowej Komisji Rewizyjnej.Najwięcej czasu poświęcono takim spółkom jak Koleje Wielkopolskie (radni zastanawiali się m.in., czy wzrost liczby pasażerów przekłada się na poprawę wyniku finansowego), lotnisko Ławica (problemy z odszkodowaniami przyznawanymi przez sądy sąsiadom portu), Wielkopolski Fundusz Rozwoju (zwracano uwagę na potrzebę aktywniejszego zaangażowania będących więcej
 

Informacja o funkcjonowaniu wielkopolskich centrów wsparcia rzemiosła, kształcenia dualnego i zawodowego była przedmiotem obrad Komisji Edukacji i Nauki sejmiku. Najważniejsze fakty przedstawiła radnym podczas lipcowego posiedzenia komisji dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW Dorota Kinal. Przypomniała, że w 2017 roku zapadła decyzja sejmiku o powołaniu takich placówek w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. Omówiła też najważniejsze zadania centrów i ich dotychczasowe inicjatywy.Radni zapoznali się także z poprawionym projektem programu więcej
 

Prace sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego z reguły zdominowane są przez gorące tematy dotyczące zagadnień związanych z pierwszym członem jej nazwy. Podczas lipcowego posiedzenia było nieco inaczej, ponieważ na zaproszenie radnych w obradach wziął udział płk Rafał Miernik, dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przedstawił on członkom komisji, jak przebiega proces formowania brygady, która docelowo – w 2021 roku – ma liczyć prawie 4000 żołnierzy (obecnie jest ich ponad więcej
 

Głównym punktem lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki było przedstawienie informacji na temat systemu stypendiów i nagród przyznawanych sportowcom (także młodzieżowym) przez samorząd województwa.Najwięcej dyskusji wywołał fakt, że najlepsi sportowcy niepełnosprawni (na przykład paraolimpijczycy) mogą liczyć na nagrody i stypendia w niższej wysokości niż ich pełnosprawni koledzy. Mariusz Kubiak, zastępca dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki UMWW tłumaczył ten fakt tym, że w przypadku olimpijczyków sam system kwalifikacji na więcej
 

Jakie działania, skierowane do coraz liczniejszej w naszym regionie grupy seniorów, podejmują instytucje publiczne? Co oferuje osobom starszym rząd, jakie programy realizuje samorząd województwa, a co można sfinansować przy pomocy pieniędzy unijnych? – na tego typu pytania szukano odpowiedzi podczas lipcowych obrad sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. – Wielkopolskie społeczeństwo starzeje się, mamy coraz więcej osób w wieku poprodukcyjnym, co przekłada się także na problemy z brakiem rąk do więcej
 

105 wielkopolskich gmin złożyło wnioski o dofinansowanie z budżetu województwa inwestycji poprawiających stan dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pieniądze, ponad 10,2 miliona złotych, podzielono w taki sposób, że każdy samorząd otrzyma 97.600 zł. – To już drugie wsparcie tego typu w 2019 roku. Gminy muszą zapewnić m.in. 10 proc. wkładu własnego do tych inwestycji, a warunkiem otrzymania wsparcia było przygotowanie poprawnej dokumentacji – wyjaśniała Izabela Witkiewicz, dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem więcej
 

Lipcowe posiedzenie sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdominowała kwestia unijnego projektu, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Jak wyjaśniał p.o. dyrektor tej samorządowej instytucji Paweł Śliwa, ustawa o ochronie przyrody nakłada na podmioty zarządzające parkami krajobrazowymi sporządzanie kompleksowych planów ich ochrony. Te dokumenty, aktualizowane co 20 lat, wymagają badań terenowych, konsultacji z samorządami i mieszkańcami, opracowania map i szeregu danych ewidencyjnych. Sporządzenie tego typu dokumentacji dla jednego więcej
 

– Jakie Hipodrom Wola przynosi straty? Czy spółka ma długi? Jak można zwiększyć jej dochody poza najmem boksów dla koni? Czy samorząd województwa musi utrzymywać taki obiekt? – dopytywali radni podczas lipcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Okazją do oceny sytuacji finansowej Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola było sprawozdanie o sytuacji spółek prawa handlowego, w których udziały ma województwo. Szczegółową informację na ten temat zaprezentował radnym więcej
 

Podczas czerwcowej sesji sejmiku radni przyjęli stanowisko dotyczące 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Po dłuższej, niemal godzinnej dyskusji na ten temat, w przerwie obrad zwołano posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki. Wówczas treść stanowiska zredagowano w taki sposób, by zaakceptowali je przedstawiciele wszystkich sejmikowych klubów.„Z okazji 30. rocznicy tego wydarzenia Radni Województwa Wielkopolskiego wyrażają uznanie i podziękowanie dla wszystkich osób z Komitetu Obywatelskiego więcej
 

Jak z zagospodarowaniem terenów pokopalnianych radzą sobie nasi zachodni sąsiedzi? Pozyskanie informacji na ten temat było głównym celem wyjazdu studyjnego sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej do Brandenburgii. W dniach 2-6 czerwca radni odwiedzili Berlin, Poczdam, Frankfurt nad Odrą oraz Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz. Przedstawiciele samorządu województwa spotkali się m.in. z minister infrastruktury i planowania przestrzennego Kraju Związkowego Brandenburgia Kathrin Schneider oraz z dyrektorem do spraw budownictwa więcej
 

Sejmikowa Komisja Budżetowa na czerwcowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w tegorocznym budżecie województwa oraz w wieloletniej prognozie finansowej regionu, a także kilku innych uchwał związanych z wydatkami budżetowymi.Wśród tych ostatnich znalazła się korekta zasad udzielania pomocy finansowej sportowcom z naszego regionu startującym w igrzyskach olimpijskich. Zamiast dotychczasowej jednorazowej nagrody będą oni mogli teraz liczyć na wypłacane co miesiąc stypendium. Tacy sportowcy, reprezentujący wielkopolskie kluby, będą otrzymywać miesięcznie po 3.000 więcej
 

Podczas posiedzenia, które odbyło się 14 czerwca, sejmikowa Komisja Gospodarki zajęła się zaopiniowaniem projektów uchwał sejmiku dotyczących wyrażenia zgody na dokonanie darowizn nieruchomości na rzecz samorządów oraz na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym. Radni dopytywali o okoliczności wynajmu terenów w Kowanówku, które są wykorzystywane na postawienie tam garaży przez osoby prywatne. Pytali, dlaczego mimo prób nie udało się sprzedać tej nieruchomości, jaka jest wartość tych gruntów, jaką przewiduje się stawkę więcej
 

„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” to program realizowany wraz z partnerami przez samorząd województwa, a współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Jednym z jego elementów jest funkcjonowanie laboratoriów, w których uczniowie z różnych części regionu mogą zdobywać praktyczne doświadczenia niezbędne do wykonywania zawodów, których się uczą. Takie miejsca funkcjonują na Politechnice Poznańskiej i to właśnie tam odbyło się 12 czerwca wyjazdowe posiedzenie sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki.Poza zapoznaniem więcej
 

W jaki sposób podległe samorządowi województwa placówki zachowują dziedzictwo ludowej kultury? Mogli się o tym przekonać na własne oczy radni z sejmikowej Komisji Kultury podczas wyjazdowego posiedzenia, które odbyło się 11 czerwca w Osieku nad Notecią na północy regionu. Komisja zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile ze szczególnym uwzględnieniem Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. Oczywiście, nie zabrakło tez zwiedzania tej placówki i więcej
 

– Nie mamy morza, nie mamy gór, ale tego, że tu się zaczęła polska państwowość, nikt nam nie zabierze. I musimy o tym przypominać – mówił podczas czerwcowego posiedzenia sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki UMWW Tomasz Wiktor. Okazja ku temu był rozpatrywany przez radnych temat „komercjalizacja szlaków turystyki kulturowej na przykładzie Szlaku Piastowskiego”. Przedstawiono, co i kiedy zrobiono, decydując się kilka lat temu na więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 67 Następny »