Współpraca dwustronna


Województwo Wielkopolskie podpisało oficjalne porozumienia, listy intencyjne i plany współpracy z szeregiem regionów partnerskich. Poza tym, Województwo realizuje wspólne projekty oraz inicjatywy z:

kraj związkowy berlin Krajem Związkowym Berlin (Niemcy)

Regionem Imaretia (Gruzja)

Polnoc MoldawiaRegionem Rozwoju Północ (Mołdawia)

obwód samarski  Obwodem Samarskim (Rosja)


pdf    drukuj    drukuj