Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów zatrudnionych i niezatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu


zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 z 2011 r. poz. 151 z późn. zm)

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KALISZU

ul. Braci Niemojowskich 3-5

 

zaprasza, egzaminatorów na odpłatne 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego w terminie:

 

17-19 listopada 2016r.

 

Rozpoczęcie zajęć w czwartek o godz. 14:00, piątek o godz. 14:00,w sobotę o godz. 8:00.
Dziennie po 8 godzin zajęć.

 

W programie szkolenia 1/2 godziny ćwiczeń w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy WORD Kalisz

www.odtjkalisz.pl


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do dnia 10 listopada 2016r. FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty oraz kserokopią zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji egzminatorów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres brd@word.kalisz.pl, bądź złożenie w siedzibie Ośrodka w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 3-5.

Koszt szkolenia:

  • 350 zł/os. - kat A,
  • 350 zł/os. - kat B,
  • 400 zł/os. - kat C,
  • 450 zł/os. - kat D

Wpłatę za wskazaną kategorię (tylko jedną) należy dokonać na rachunek bankowy ośrodka:
nr: 26 1020 2212 0000 5502 0027 6642
z dopiskiem: "Warsztaty egzaminatorów"

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: +48 62 766-86-66 w.29


pdf    drukuj    drukuj