Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów niezatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu


WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
DLA EGZAMINATORÓW NIEZATRUDNIONYCH W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO W KALISZU

zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 z 2011 r. poz. 151 z późn. zm)

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KALISZU

ul. Braci Niemojowskich 3-5

 

zaprasza egzaminatorów na odpłatne 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego:

które odbędą się w dniach:
29.11 - 01.12 2019 r.

 

Rozpoczęcie zajęć w piątek o godz. 14:00, sobota o godz. 8:00, niedziela o godz. 8:00, .
Dziennie po 8 godzin zajęć.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty oraz kserokopią zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji egzminatorów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres brd@word.kalisz.pl, bądź złożenie w siedzibie Ośrodka w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 3-5.

W programie szkolenia 1/2 godziny ćwiczeń
w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy WORD Kalisz

www.odtjkalisz.pl

 

Koszt szkolenia:
• 380 zł/os. - kat A,
• 380 zł/os. - kat B,
• 430 zł/os. - kat C,
• 480 zł/os. - kat D

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy ośrodka:
nr: 26 1020 2212 0000 5502 0027 6642
z dopiskiem: "Warsztaty egzaminatorów"
Zapisy trwają do 17 listopada
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: +48 62 766-75-09 w.41 lub tel. kom. +48 501 546 892


pdf    drukuj    drukuj