Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów niezatrudnionych w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego


zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 z 2011 r. poz. 151 z późn. zm)

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KALISZU

ul. Braci Niemojowskich 3-5

zaprasza egzaminatorów na odpłatne 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego w terminie:

7-9 grudnia 2017 r.

Rozpoczęcie zajęć w czwartek o godz. 14:00, w piątek o godz. 14:00, sobota o godz. 8:00.
Dziennie po 8 godzin zajęć.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do dnia 30 listopada 2017 r. FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty oraz kserokopią zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji egzminatorów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres brd@word.kalisz.pl, bądź złożenie w siedzibie Ośrodka w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich 3-5.

W programie szkolenia 1/2 godziny ćwiczeń
w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy WORD Kalisz

www.odtjkalisz.pl

Koszt szkolenia:
• 350 zł/os. - kat A,
• 350 zł/os. - kat B,
• 400 zł/os. - kat C,
• 450 zł/os. - kat D
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy ośrodka:
nr: 26 1020 2212 0000 5502 0027 6642
z dopiskiem: "Warsztaty egzaminatorów"
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: +48 62 766-86-66 w.29
w przypadku małego zainteresowania organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany wyznaczonego terminu szkolenia


pdf    drukuj    drukuj