Warsztat w ramach Ewaluacji Strategii Wielkopolska 2020


28 stycznia br. Wykonawca Ewaluacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku przeprowadził warsztat z przedstawicielami Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, poświęcony wstępnym wnioskom i rekomendacjom, które będą zawarte w pierwszej wersji Raportu końcowego z ewaluacji. Ewaluacja Strategii Wielkopolska 2020 ma m.in. wspomóc etap przygotowania Strategii Wielkopolska 2030, w szczególności odnośnie zakresu kluczowych elementów nowej Strategii.

pdf    drukuj    drukuj