Unieważnienie procedury związanej z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert pn. „Podnoszenie jakości usług oferowanych w obiektach turystyki wiejskiej"


Uchwała Nr 2591/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 roku - pobierz

pdf    drukuj    drukuj